شرکت اندیشه فضای آرمانی
شماره تماس : 09122593160
09122837126
تلفکس: 22811910-009821

عقد قرارداد با شهرداری منطقه 20 تهران با موضوع خرید و اجرای اقلام روشنایی پل های عابر پیاده در سطح محدوده منطقهvisit : 1982