شرکت اندیشه فضای آرمانی
شماره تماس : 09122593160
09122837126
تلفکس: 22811910-009821

عقد قرارداد با شرکت ماداکتو استیل کرد جهت ساخت ساختمان کارگری کارخانه واقع در شهرستان دره شهر
visit : 1919