شرکت اندیشه فضای آرمانی
شماره تماس : 09122593160
09122837126
تلفکس: 22811910-009821

  مشاوره ، طراحی ، اجرا و نگهداری  فضاهای سبز با توجه به شرایط اقلیمی و انواع کاربری محیط با برترین کیفیت اجرا و خدمات پس از فروش
  •   
  • انجام كليه پروژه  های فضای سبز و محوطه سازی
  •  
  •  طراحی واجرای زمین های فوتبال با چمن طبیعی و مصنوعی
  •  
  • طراحی و اجرای فضاهای سبز  عمودی
  •  
  •  طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری اتوماسیون ، هوشمند و نیمه اتوماتیک تحت فشار قطره ای بارانی،مخفی شونده (پنهانی) ، دیجیتالی ، مه پاش ، میکرو جت ، اسپری کننده ، مدرن و…درسطوح کوچک وبزرگ